Zašto izraditi virtualnu šetnju?

 

Porastom konkurencije bitna stavka u digitalnom marketingu je odvajanje od ostatka ponude. Ukoliko imate profesionalno izrađenu virtualnu šetnju ona na Google-u stvara organsku prednost pretraživanja vašeg objekta te podiže vašu djelatnost na Google alatima.

Izdvojite se od konkurencije!


Predstavite svoj objekt u najboljem svjetlu te potencijalnim korisnicima omogućite bolji uvid u izgled i uređenje vašeg objekta.
360 virtualna šetnja
Fotografiranje Google 360 šetnji

DOSADAŠNJE RADOVE MOŽETE VIDJETI U NASTAVKU

Kako bi na što bolji način prikazali vaš apartman ili hotel ovakav način fotografije vašim potencijalnim klijentima daje najrealniji prikaz vaših smještaja.
Više
Prikaz interjera kafića / restorana putem virtualne šetnje omogućava detaljan uvid u vaše prednosti i funkcionalnosti prostora.
Više
Prikaz šarolikih ponuda trgovina i interaktivnost samog prostora i veličine.
Više
Virtualizacija parkova, ulica, zgrada vrši se kako bi se naglasile obnove i učinkovitost lokalnih zajednica.
Više

GOOGLE STREET VIEW PROCEDURA IZRADE

1) Neobvezujući sastanak

 

Ukoliko ste zainteresirani za izradom virtualne šetnje prvi korak je informiranje o samoj šetnji. Obavljamo informativni neobvezujući sastanak, najčešće na lokaciji koju mislite fotografirati te radimo procjenu same virtualizacije prostora. Nakon sastanka dogovaramo termin dolaska u vrijeme pogodno za fotografiranje (dnevno svijetlo, bez ljudi  u samom prostoru…).

2) Fotografiranje

 

Samo fotografiranje na terenu traje u prosjeku od 30 – 45 minuta, ovisi o veličini prostora koji se fotografira. Prije dolaska fotografa prostor treba biti pripremljen za fotografiranje, imajte na umu da virtualna šetnja stvara stvarni dojam prostora i vidi svaki detalj unutar njega.


3) Odabir platforme za objavu

 

Postoji nekoliko platforma na koji se sama virtualna šetnja može objaviti. Najbolji i najčešći način objave je na takozvanu Google vizitku. Ukoliko nemate izrađenu samu vizitku mi ju izrađujemo na vaše ime za Vas. Google vizitka je mjesto na koje se smješta sama šetnja i preko kojeg se uz pomoć Google alata može pristupiti samom objektu (Google karte, samo pretraživanje…). Druga platforma objave na koju se sama šetnja može intergrirati je sama internet stranica vašeg objekta gdje se kodira posebno sučelje i povezuje sa vašom stranicom.

4) Obrada šetnje i objava

 

Virtualna šetnja objavit će se na dogovorenu platformu unutar nekoliko dana (maksimalno 7). Fotografije se obrađuju posebnim softverima i pripremaju za objavu na Google vizitku ili dr. vrstu platforme. Sam obujam i trajanje posla ovisi o veličini prostora koji se fotografira.


Stojimo na raspolaganju za sve Vaše upite.

Kontakt:

GSM: +385 91 554 7802
Email: novimedijskival@gmail.com

Podaci o tvrtci:

Novi medijski val j.d.o.o.
Adresa: I. Ravnice 46a, 10 000 Zagreb
IBAN: HR57 234000 9111 0923 034
OIB: 79678644718

 

Pošaljite poruku.