Virtualizacija prostora poput hotela i apartmana uvelike doprinosi boljoj vidljivosti razmještaja smještajnog kapaciteta. Donosi bolju prezentaciju objekta od “obične” fotografije na način da potencijalni korisnik stječe dojam prostora i mogućnosti koju mu sam prostor nudi.

Dosada smo virtualizirali stotinjak objekata te vam donosimo neke od njih u nastavku:

Virtualna šetnja – Apartman Tia&Toni

(klikni na sliku)

Virtualna šetnja -Apartman Comeback

(klikni na sliku)

Virtualna šetnja – Livris hotel

(klikni na sliku)

Virtualna šetnja – Kuća za odmor Mandera

(klikni na sliku)